О фестивалу

Реч оснивача и уметничког директора фестивала Проф. др Милоја Николића

Добродошли на званични сајт Међународног фестивала камерних хорова и вокалних ансамбала у Крагујевцу!

Тринаести међународни фестивал камерних хорова и вокалних ансамбала у Крагујевцу одржан је пре нешто више од године дана, од 18. до 22. августа 2019. године, са запаженим успехом – о његовим резултатима можете се информисати у Зборнику докумената Концепт 2019, који објављујемо у посебној рубрици овог сајта.

Припреме за четрнаесту сесију Фестивала, која би, у редовном бијеналном ритму, требало да се одржи од 15. до 20. августа наредне, 2021. године, почеле су, али протичу у знаку опште неизвесности, изазване пандемијом вируса КОВИД-19. Ми, ипак, верујемо да ће се свет изборити са пошасти која га је снашла, довољно брзо да се наш фестивал оствари идуће године као реални, живи и радосни скуп свих који воле скупно певање – уметника, аналитичара, критичара и широке публике. Зато радимо већ сада са победничким ентузијазмом и осмехом.

Правила Фестивала су у основи остала непромењена у односу на она која су установљена још приликом оснивања Фестивала, 1995. године: ово је првенствено фестивал нових програмских идеја, концепата у вези са осмишљавањем (драматургијом) и, наравно, добром реализацијом целовечерњих концерата (догађаја, хепенинга, представа и сл.) камерних хорова и вокалних ансамбала. При том је основна идеја аутора фестивалског концепта и организатора да се „ново концертно рухо“ може правити подједнако добро и од новог и од старог материјала, па и од њихове добро смишљене комбинације. Награде постоје (од 2017. године) и важне су, али је најважнија одлика нашег фестивала да је он првенствено место пријатељских сусрета и размена уметничких идеја и резултата разноврсних малих певачких колектива – вокалних ансамбала и хорова.

Смислите нешто лепо и атрактивно, а ми ћемо се потрудити да вам обезбедимо што је могуће боље услове за презентацију тога пред публиком  и стручном јавности Крагујевца, историјске престонице и културног центра Шумадије и централне Србије. Осим тога, биће гостовања и у другим градовима, као и заједничког рада (атељеа, трибина, семинара, округлих и других столова), и задовољстава дружења и обилазака културних, историјских и природних знаменитости.

И још нешто, важно: успели смо и у овим, јако отежаним условима да обезбедимо да фестивал сноси трошкове преноћишта са доручком за све оне који су сагласни да буду смештени у студентским домовима – то је овде сасвим пристојан вид смештаја, који су користили без већих проблема сви досадашњи учесници Фестивала, више од две деценије. Исхрана у Крагујевцу о којој бисте се сами старали могућа је на сваком кораку, у врло различитим угоститељским објектима, од киоска са брзом храном до врло добрих ресторана, и није скупа.

Званичне рокове за пријављивање објавићемо када све околности организације Четрнаестог фестивала камерних хорова и вокалних насамбала буду познате до танчина. За сада, планирамо да званичан позив за конкурисање буде расписан до краја ове, 2020. године, али, ако сте заинтересовани, можете нам се јавити и раније, ради договора и планирања.

Пишите, питајте, предлажите – адресе су на овом сајту!

Срдачан поздрав,

Проф. др Милоје Николић, уметнички директор Фестивала

О фестивалу

Међународни фестивал камерних хорова и вокалних ансамбала основан је 1995. године, на иницијативу Скупштине града Крагујевца и Академског камерног хора Лицеум из Крагујевца.

Аутор основне концепције Фестивала је акад. проф др Милоје Николић, оснивач и вишегодишњи уметнички руководилац и диригент хора Лицеум, редовни професор на Факултету музичке уметности у Београду.

Основно програмско усмерење Фестивала је презентација заокружених програмских концепата целовечерњих концерата камерних хорова и вокалних ансамбала – приказивање резултата звучних и теоријско-музиколошких истраживања на подручју драматургије програма за мале хорске, односно вокалне саставе (са или без инструменталне пратње). Могућа су и добродошла и истраживања која излазе из традиционалних оквира хорског концерта и праве искорак ка концептуалном синкретичном (мултимедијалном) уметничком догађају, али таквом да је у њему у првом плану ипак скупно певање.

Уз то, приликом оснивања, одређени су и следећи важни циљеви Фестивала:

– неговање племенитог звука ансамбала у различитим стиловима певања;

– стимулисање формирања, рада и развоја камерних хорова и вокалних ансамбала;

– приказивање резултата рада камерних хорова и вокалних ансамбала  пред домаћом и страном публиком и размена искустава у директним уметничким контактима са угледним камерним хоровима и вокалним ансамблима и стручњацима за њихову организацију и уметничко вођство, из земље и иностранства;

– давање потицаја композиторима за писање нових дела за камерне хорове и вокалне ансамбле, као и за успостављање чвршће директне сарадње између композитора и камерних хорова и вокалних ансамбала ;

– обогаћивање музичког живота земље, посебно града Крагујевца и централне Србије.

Фестивал се организује бијенално, у непарним годинама.

Основна правила фестивала

Учесници Фестивала су камерни хорови, од 12 до 32 певача, и вокални ансамбли, без ограничења у погледу структуре гласова. Хорови и вокални ансамбли могу изводити своје програме а cappella или уз инструменталну пратњу; могуће је и учешће вокалних солиста и уметника из области других уметности (драмских, визуелних, играчких). У случају потребе, а на предлог хора-учесника, Уметнички савет и Организациони одбор Фестивала ће размотрити могућност да инструменталисти и поменути други уметници не уђу у раније поменути број од максимално 32 певача (извођача).

Сваки хор пријављује целовечерњи концертни програм у трајању од најмање 50 минутаса репертоаром по сопственом избору а са заокруженим програмским концептом – у складу са основном концепцијом Фестивала. Сваки концертни програм (односно програмски концепт) носи назив (име), који диригенти, односно уметнички руководиоци (надаље: диригенти) бирају сами, тако да што потпуније и концизније изрази основну идеју и структуру концертног програма. Структуру и изглед сваког концерта као приредбе утврђују такође диригенти, а уз претходно обавештавање и сагласност (по потреби и сарадњу) организатора. Уметнички директор Фестивала има право да утиче на изглед самог концерта само у изузетним случајевима, ако би планирана концепција концертног извођења била организационо-технички неизводљива или ако би могла озбиљно да наруши углед Фестивала, односно ако би се она косила са позитивним правом и највишим моралним кодексима друштва. У случају спора покушава се са усаглашавањем ставова – ако се не дође до компромиса, проблем се износи пред Уметнички савет фестивала. Одлука Уметничког савета Фестивала је коначна.

Сваки ансамбл мора бити спреман да изведе свој целовечерњи концерт у Крагујевцу и у још два града-коорганизатора (ако буде потребно).

Сви учесници Фестивала дужни су да остану на Фестивалу од његовог почетка до његовог краја и да учествују у главном програму и у свим другим основним акцијама које су утврђене званичним фестивалским програмом: свечаном отварању, хорском атељеу, трибинама, малим (променадним) концертима, свечаном затварању. Тачна структура целокупног програма 14. фестивала (2021) биће утврђена до тренутка званичног обавештавања хорова и вокалних ансамбала о њиховом учешћу. 

Организатор ће, у складу са приликама и реалним могућностима, понудити хоровима и програме обиласка културних, историјских и природних знаменитости Србије и друге могуће програме организације слободног времена хорова, али ови програми нису обавезни, ни за хорове ни за организаторе.

Фестивал је наградни. Уводе се две главне награде:

– Награда диригенту/уметничком руководиоцу за најбољи програмски концепт (у складу са основним програмским усмерењем Фестивала), уз услов да је тај програм на самом Фестивалу изведен довољно квалитетно да би могао да буде награђен.

– Награда хору/вокалном ансамблу за најбоље изведени концерт у целини, уз услов да је његов програмски концепт у складу са основним програмским усмерењем Фестивала.

Велика награда Фестивала (Grand Prix) додељује се само у случају да обе претходно наведене главне награде добије исти извођачки колектив – хор (вокални ансамбл) и његов диригент (уметнички руководилац).

Наведене награде нису дељиве, а не морају се доделити ако жири закључи да нема одговарајућих достигнућа.

Осим наведених главних награда, уводе се и награде и похвале за посебна достигнућа хорова/ансамбала, односно диригената/уметничких руководилаца, на основу процене и специфичне формулације жирија; број ових награда, односно похвала није ограничен.

Камерни хорови и вокални ансамбли могу да учествују на Фестивалу ван конкуренције за награде, на свој изричити захтев. Они остају у свему осталом равноправни учесници Фестивала.

Наступе свих хорова 14. Фестивала пратиће интернационални жирисастављен од три угледна музичка уметника (музичка критичара) различите уже специјалности (композитор, диригент, музиколог, певач и сл.), уз два члана Уметничког савета Фестивала, такође призната уметника. Сваки члан жирија има обавезу да оцени наступ сваког хора и изложи усмено своје мишљење на званичној трибини Фестивала, која се одржава дан после после одржаног концерта. Овај извештај треба да садржи оцене свих важнијих аспеката наступа хора, посебно оних који се тичу основне теме Фестивала.

Председник жирија je у обавези да по завршеном Фестивалу састави својеврсни сажетак исказаних мишљења чланова жирија и да их најкасније у року од два месеца достави хоровима и организаторима Фестивала, односно Уметничком савету. Овај сажетак ће, одмах по приспећу, бити објављен на званичном сајту Фестивала, на српском и енглеском језику.

Рок за пријављивање хорова је 1. фебруар 2021Коначан избор хорова биће обављен и обавештење достављено хоровима (на најбржи могући начин) до 28. фебруара 2021. године. Заинтересовани хорови морају да пошаљу попуњену званичну пријаву (коју могу скинути у електронском виду са овог сајта) и да доставе пратећу документацију из које ће Уметнички савет Фестивала моћи да стекне најбољи могући увид у структуру и квалитет понуђеног програма (синопсис и евентуално допунско образложење предложеног програма, односно концепта) и самог хора (аудио снимак – предложеног или неког другог програма).

Тринаести међународни фестивал камерних хорова и вокалних ансамбала одржаће се од недеље 15. до четвртка 19. августа 2021. године (одлазак учесника планира се за 20. август 2021). Организатор обезбеђује и финансира смештај и доручак за све време Фестивала (5 дана) за највише 36 учесника по хору – повећање наведеног броја чланова могуће је само уз изричиту писмену дозволу Организациони одбор Фестивала. Сви хорови ће бити смештени све време у Крагујевцу. Смештај хорова је у студентском дому или у неком другом сличном објекту, у двокреветним и трокреветним собама (са купатилом у свакој соби).

Остале оброке (ручак, вечера, итд.) обезбеђују и плаћају учесници сами за себе. Организатор је успео да обезбеди да учесници Фестивала у одређеним ресторанима могу добити ручак по цени од 6 евра и вечеру од 4 евра.

Организацију свих програма Фестивала организује и финансира сам Фестивал, односно његови органи. Организатор задржава права на аудио-визуелна снимања свих концерата и других манифестација Фестивала и на даље уобичајено коришћење поменутих снимака без надокнаде и посебне сагласности хорова.

ПРИЈАВНИ ЛИСТ ЗА ЧЕТРНАЕСТИ МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ КАМЕРНИХ ХОРОВА И ВОКАЛНИХ АНСАМБАЛА У КРАГУЈЕВЦУ (СРБИЈА)