• BanerFestivala01101.jpg

ОСНОВНИ КОНЦЕПТ МЕЂУНАРОДНОГ ФЕСТИВАЛА КАМЕРНИХ ХОРОВА И ВОКАЛНИХ АНСАМБАЛА У КРАГУЈЕВЦУ

 

Међународни фестивал камерних хорова (од 2013. године, и вокалних ансамбала) основан је 1995. године, на иницијативу Скупштине града Крагујевца и Академског (сада Градског) камерног хора Лицеум из Крагујевца.

Аутор основне концепције Фестивала је мр Милоје Николић, оснивач, уметнички руководилац и диригент Академског камерног хора Лицеум из Крагујевца, редовни професор на Факултету музичке уметности у Београду.

Основно програмско усмерење Фестивала је презентација заокружених програмских концепата целовечерњих концерата камерних хорова и вокалних ансамбала – приказивање резултата звучних и теоријско-музиколошких истраживања на подручју драматургије програма за мале хорске, односно вокалне саставе (са или без инструменталне пратње). Могућа су и добродошла и истраживања која излазе из традиционалних оквира хорског концерта и праве искорак ка концептуалном синкретичном (мултимедијалном) уметничком догађају, али таквом да је у њему у првом плану ипак скупно певање.

Уз то, приликом оснивања, одређени су и следећи важни циљеви Фестивала:

- неговање племенитог звука ансамбала у различитим стиловима певања;

- стимулисање формирања, рада и развоја камерних хорова и вокалних ансамбала;

- приказивање резултата рада камерних хорова и вокалних ансамбала  пред домаћом и страном публиком и размена искустава у директним уметничким контактима са угледним камерним хоровима и вокалним ансамблима и стручњацима за њихову организацију и уметничко вођство, из земље и иностранства;

- давање потицаја композиторима за писање нових дела за камерне хорове и вокалне ансамбле, као и за успостављање чвршће директне сарадње између композитора и камерних хорова и вокалних ансамбала ;

- обогаћивање музичког живота земље, посебно града Крагујевца и централне Србије.

Фестивал се организује бијенално, и то, начелно, у непарним годинама.