• BanerFestivala01101.jpg

ОСНОВНА ПРАВИЛА ФЕСТИВАЛА

 

     1. Учесници Фестивала су камерни хорови, од 12 до 32 певача, и вокални ансамбли, без ограничења у погледу структуре гласова. Хорови, односно вокални ансамбли (у даљем тексту: ансамбли) могу изводити своје програме a cappella или уз инструменталну пратњу; могуће је и учешће вокалних солиста и уметника из области других уметности (драмских, визуелних, играчких). У случају потребе, а на предлог учесника, Уметнички савет и Централна дирекција Фестивала ће размотрити могућност да инструменталисти и поменути други уметници не уђу у раније поменути број од максимално 32 певача (извођача).
    2. Сваки ансамбл пријављује целовечерњи концертни програм у трајању од најмање 50 минута, са репертоаром по сопственом избору а са заокруженим програмским концептом - у складу са основном концепцијом Фестивала. Сваки концертни програм (односно програмски концепт) носи назив (име), који диригенти, односно уметнички руководиоци (у даљем тексту: диригенти) бирају сами, тако да што потпуније и концизније изрази основну идеју и структуру концертног програма. Структуру и изглед сваког концерта као приредбе утврђују такође диригенти, а уз претходно обавештавање и сагласност (по потреби и сарадњу) организатора. Уметнички директор Фестивала има право да утиче на изглед самог концерта само у изузетним случајевима, ако би планирана концепција концертног извођења била организационо-технички неизводљива или ако би могла озбиљно да наруши углед Фестивала, односно ако би се она косила са позитивним правом и највишим моралним кодексима друштва. У случају спора покушава се са усаглашавањем ставова - ако се не дође до компромиса, проблем се износи пред Уметнички савет фестивала. Одлука Уметничког савета Фестивала је коначна.
     3. Сваки ансамбл мора бити спреман да изведе свој целовечерњи концерт у Крагујевцу и још два града-суорганизатора Фестивала (ако се за то укаже потреба).
     4. Сви учесници Фестивала дужни су да остану на Фестивалу од његовог почетка до његовог краја и да учествују у свим основним акцијама које су утврђене званичним фестивалским програмом: свечаном отварању, атељеу, трибинама, малим (променадним) концертима, свечаном затварању. Тачна структура целокупног програма Дванаестог фестивала (2017) биће утврђена до тренутка званичног обавештавања ансамбала о њиховом учешћу.
     5. Организатор ће, у складу са приликама и реалним могућностима, понудити ансамблима и програме обиласка културних, историјских и природних знаменитости Србије и друге могуће програме организације слободног времена ансамбала, али ови програми нису обавезни, ни за ансамбле ни за организаторе.
     6. Наступе свих ансамбала прати Уметничка комисија, састављена од три угледна музичка уметника и музиколога (музичка критичара) различите уже специјалности (композитор, диригент, музиколог, певач и сл.). Сваки од чланова ове комисије има обавезу да да писмено мишљење о концерту сваког ансамбла, које ће садржавати оцене свих важнијих аспеката наступа ансамбла, посебно оних који се тичу основне теме Фестивала. Сва ова мишљења објављују се у службеном Зборнику докумената Фестивала или на други начин, по завршетку Фестивала, и достављају ансамблима-учесницима.
     7. Фестивал је, од своје 12. сесије (2017. године), наградни. Уводе се две главне награде:
     - Награда диригенту/уметничком руководиоцу за најбољи програмски концепт (у складу са основним програмским усмерењем Фестивала), уз услов да је тај програм на самом Фестивалу изведен довољно квалитетно да би могао буде награђен.
           - Награда хору/вокалном ансамблу за најбоље изведени концерт у целини, уз услов да је његов програмски концепт у складу са основним програмским усмерењем Фестивала.
Велика награда Фестивала (Grand prix) додељује се само у случају да обе претходно наведене главне награде добије исти извођачки колектив – хор (вокални ансамбл) и његов диригент (уметнички руководилац).
Наведене награде нису дељиве, а не морају се доделити ако Уметничка комисија закључи да нема одговарајућих достигнућа.
Осим наведених главних награда, уводе се и награде и похвале за посебна достигнућа хорова/ансамбала, односно диригената/уметничких руководилаца, на основу процене и специфичне формулације Уметничке комисије (жирија); број ових награда, односно похвала није ограничен.
Уметничка комисија Фестивала имаће и улогу жирија.
Камерни хорови, односно вокални ансамбли могу да учествују на Фестивалу ван конкуренције за награде, на свој изричити захтев. Они остају у свему осталом равноправни учесници Фестивала.
     8. Рок за пријављивање ансамбала је 01. мај 2017. Коначан избор ансамбала биће обављен и обавештење достављено ансамблима (на најбржи могући начин) до 15. маја. Заинтересовани ансамбли морају да пошаљу попуњену званичну пријаву (коју могу скинути у електронском виду са овог сајта) и да доставе пратећу документацију из које ће Уметнички савет Фестивала моћи да стекне најбољи могући увид у структуру и квалитет понуђеног програма (синопсис и евентуално допунско образложење предложеног програма, односно концепта) и самог ансамбла (аудио снимак – предложеног или неког другог програма).

     9. Дванаести међународни фестивал камерних хорова и вокалних ансамбала одржаће се од недеље 20. до четвртка 25. августа 2017. године. Организатор обезбеђује и финансира смештај и исхрану за све време Фестивала (5 дана) за највише 36 учесника по ансамблу - повећање наведеног броја чланова могуће је само уз изричиту писмену дозволу Дирекције Фестивала. Сви ансамбли ће бити смештени све време у Крагујевцу. Смештај ансамбала је у студентском дому или у неком другом сличном објекту, у двокреветним и трокреветним собама (са купатилом и WC-ом у свакој соби). Исхрана (три оброка дневно) је у ресторану Студентског центра или неком другом сличном објекту (с тим да се у дане гостовања ансамбала у другим градовима вечера организује посебно, у ресторанима сличног ранга, или ансамбли добијају ланч-пакете).

     10. Гостујући ансамбли обезбеђују организацију и трошкове превоза до Крагујевца и од Крагујевца сами. Организација и трошкови транспорта у току трајања Фестивала до друга два града у којима се одвијају званични главни програми иду на терет организатора. Сви трошкови необавезних програма (посета културним, историјским и природним знаменитостима и сл.) иду на терет ансамбала, с тим да ће организатор понудити своје добре услуге у вези са организацијом.

     11. Организацију свих програма Фестивала организује и финансира сам Фестивал. Организатор задржава права на аудио-визуелна снимања свих концерата и других манифестација Фестивала и на даље уобичајено коришћење поменутих снимака без надокнаде и посебне сагласности ансамбала.