• FESTIVAL.jpg

ОСНОВНА ПРАВИЛА ФЕСТИВАЛА

 

          1. Учесници Фестивала су камерни хорови, од 12 до 32 певача, и вокални ансамбли без ограничења у погледу структуре гласова. Хорови и вокални ансамбли могу изводити своје програме а cappella или уз инструменталну пратњу; могуће је и учешће вокалних солиста и уметника из области других уметности (драмских, визуелних, играчких). У случају потребе, а на предлог хора-учесника, Уметнички савет и Организациони одбор Фестивала ће размотрити могућност да инструменталисти и поменути други уметници не уђу у раније поменути број од максимално 32 певача (извођача).

         2. Сваки хор пријављује целовечерњи концертни програм у трајању од најмање 50 минута, са репертоаром по сопственом избору а са заокруженим програмским концептом - у складу са основном концепцијом Фестивала. Сваки концертни програм (односно програмски концепт) носи назив (име), који диригенти бирају сами тако да што потпуније и концизније изрази основну идеју и структуру концертног програма. Структуру и изглед сваког концерта као приредбе утврђују такође диригенти хорова-учесника, а уз претходно обавештавање и сагласност (по потреби и сарадњу) организатора. Уметнички директор Фестивала има право да утиче на изглед самог концерта само у изузетним случајевима, ако би планирана концепција концертног извођења била организационо-технички неизводљива или ако би могла озбиљно да наруши углед Фестивала, односно ако би се она косила са позитивним правом и највишим моралним кодексима друштва. У случају спора покушава се са усаглашавањем ставова - ако се не дође до компромиса, проблем се износи пред Уметнички савет фестивала. Одлука Уметничког савета Фестивала је коначна.

         3. Сваки ансамбл мора бити спреман да изведе свој целовечерњи концерт у Крагујевцу и у још два града- организатора.

         4. Сви учесници Фестивала дужни су да остану на Фестивалу од његовог почетка до његовог краја и да учествују у свим основним акцијама које су утврђене званичним фестивалским програмом: свечаном отварању, хорском атељеу, трибинама, малим (променадним) концертима, свечаном затварању. Тачна структура целокупног програма 13. фестивала (2019) биће утврђена до тренутка званичног обавештавања хорова и вокалних ансамбала о њиховом учешћу. 

         5. Организатор ће, у складу са приликама и реалним могућностима, понудити хоровима и програме обиласка културних, историјских и природних знаменитости Србије и друге могуће програме организације слободног времена хорова, али ови програми нису обавезни, ни за хорове ни за организаторе.

             6. Фестивал је, од своје 12. сесије (2017. године), наградни. Уводе се две награде:

- Награда диригенту/уметничком руководиоцу за најбољи програмски концепт (у складу са основним програмским усмерењем Фестивала), уз услов да је тај програм на самом Фестивалу изведен довољно квалитетно да би могао да буде награђен.

- Награда хору/вокалном ансамблу за најбоље изведени концерт у целини, уз услов да је његов програмски концепт у складу са основним програмским усмерењем Фестивала.

- Велика награда Фестивала (Grand Prix) додељује се само у случају да обе претходно наведене главне награде добије исти извођачки колектив – хор (вокални ансамбл) и његов диригент (уметнички руководилац).

Наведене награде нису дељиве, а не морају се доделити ако жири закључи да нема одговарајућих достигнућа.

Осим наведених главних награда, уводе се и награде и похвале за посебна достигнућа хорова/ансамбала, односно диригената/уметничких руководилаца, на основу процене и специфичне формулације жирија ; број ових награда, односно похвала није ограничен.

Камерни хорови и вокални ансамбли могу да учествују на Фестивалу ван конкуренције за награде, на свој изричити захтев. Они остају у свему осталом равноправни.

           7. Наступе свих хорова 13. Фестивала прати интернационални жири, састављен од три угледна музичка уметника (музичка критичара) различите уже специјалности (композитор, диригент, музиколог, певач и сл.), уз два члана Уметничког савета Фестивала, такође признатих уметника. Сваки члан жирија има обавезу да оцени наступ сваког хора и изложи усмено своје мишљење на званичној трибини Фестивала која се одржава дан после после одржаног концерта. Овај извештај треба садржавати оцене свих важнијих аспеката наступа хора, посебно оних који се тичу основне теме Фестивала.

Председник жирија je у обавези да по завршеном Фестивалу састави својеврсни сажетак исказаних мишљења чланова жирија и да их најкасније у року од два месеца достави хоровима и организаторима Фестивала, односно Уметничком савету. Овај сажетак ће, одмах по приспећу, бити објављен на званичном сајту Фестивала, на српском и енглеском језику.

         8. Рок за пријављивање хорова је 15. март 2019. Коначан избор хорова биће обављен и обавештење достављено хоровима (на најбржи могући начин) до 1. априла 2019. године. Заинтересовани хорови морају да пошаљу попуњену званичну пријаву (коју могу скинути у електронском виду са овог сајта) и да доставе пратећу документацију из које ће Уметнички савет Фестивала моћи да стекне најбољи могући увид у структуру и квалитет понуђеног програма (синопсис и евентуално допунско образложење предложеног програма, односно концепта) и самог хора (аудио снимак – предложеног или неког другог програма).

         9. Тринаести међународни фестивал камерних хорова и вокалних ансамбала одржаће се од недеље 18. до 22. августа 2019. године. Организатор обезбеђује и финансира смештај и доручак за све време Фестивала (5 дана) за највише 36 учесника по хору - повећање наведеног броја чланова могуће је само уз изричиту писмену дозволу Организациони одбор Фестивала. Сви хорови ће бити смештени све време у Крагујевцу. Смештај хорова је у студентском дому или у неком другом сличном објекту, у двокреветним и трокреветним собама (са купатилом у свакој соби).

      10. Остале оброке (ручак, вечера, итд.) обезбеђују и плаћају учесници сами за себе. Организатор је успео да обезбеди да учесници Фестивала у одређеним ресторанима могу добити ручак по цени од 6 евра и вечеру 4 евра.

    11. Гостујући хорови обезбеђују организацију и трошкове превоза до Крагујевца и од Крагујевца сами. Организацију и трошкове транспорта у току трајања Фестивала до друга два града у којима се одвијају званични главни програми ће ићи на терет организатора. Сви трошкови необавезних програма (посета културним, историјским и природним знаменитостима и сл.) иду на терет хорова, с тим да ће организатор понудити своје добре услуге у вези са организацијом.

      12. Организацију свих програма Фестивала организује и финансира сам Фестивал. Организатор задржава права на аудио-визуелна снимања свих концерата и других манифестација Фестивала и на даље уобичајено коришћење поменутих снимака без надокнаде и посебне сагласности хорова.