• maliliceum.jpg

ГРАДСКИ ДЕЧИЈИ ХОР МАЛИ ЛИЦЕУМ

Градски дечји хор Мали Лицеум ради у оквиру Музичког центра Крагујевац, као подмладак Градског камерног хора Лицеум. Потребa за једним оваквим хором јавила се још приликом оснивања центра, па је и планиран статутом. У једном периоду је постојао и дечји хор у оквиру Академског камерног хора Лицеум, под називом Лицеум Јувенум, који је водила Биљана Ђорђевић. Имао је запажене наступе, али се временом угасио и престао да постоји. Нови хор под назовом Градски дечји хор Мали Лицеум покренут је у децембру 2016. године, а за диригенте су, од стране управног одбора Музичког центра, изабрани Весна Јевтић и Бранко Митић, музички педагози и дугогодишњи певачи Градског камерног хора Лицеум.

      Градски дечји хор Мали Лицеум има за циљ да се деци приближи хорска музика, развије музички укус и стекне однос према правим вредностима. Хор има едукативни карактер и социолошки значај, што га разликује од хорова сличног типа, јер се деца уче правилном вишегласном певању,  развијају глас и слух, и упознају са уметничком музиком; док се кроз дружење и наступе усмеравају ка заједништву и побеђују отуђеност која је, због развоја науке и технике, све израженија у друштву. Опште је познато да бављење музиком развија интелигенцију и подстиче интуицију, па певање у хору може користити деци и приликом бављења неким другим дисциплинама.