• AKORDEONISTIIVLATKO.jpg
  • maliliceum.jpg
  • DaliborDjukic.jpg
  • 02Liceum.jpg

 

 

Музички центар Крагујевац је основан 2010.  године са циљем успостављања институционалне организације музичког живота града као делатности од општег културног интереса.  Тиме су створени услови да градски музички уметници (ствараоци и извођачи, солисти и ансамбли) и градске музичке манифестације (концерти и фестивали) постижу виша уметничка достигнућа и потпуније задовољавају културне потребе грађана Крагујевца на подручју уметничке музике.  Центар промовише пре свега уметничку музику, али  су такође и други жанрови  попут симфо - рока, џеза, етно музике заступљени  на  репертоару ансамбала који наступају у организацији Музичког центра. Програм је намењен љубитељима и познаваоцима музике као и професионалним музичарима.

     У оквиру Уметничког сектора Музичког центра делују посебни организациони делови и то:

          - Крагујевачки симфонијски оркестар

          - Градски камерни хор Лицеум

          - Градски камерни оркестар Шлезингер

          - Крагујевачки академски оркестар акордеониста

          - Градски омладински хор

          - Градски дечји хор

Музички центар је од 2011. године преузео организацију Међународног фестивала камерних хорова и вокалних ансамбала који се одржава бијенално.