Музички центар Крагујевац је основан 2010.  године са циљем успостављања институционалне организације музичког живота града као делатности од општег културног интереса.  Тиме су створени услови да градски музички уметници (ствараоци и извођачи, солисти и ансамбли) и градске музичке манифестације (концерти и фестивали) постижу виша уметничка достигнућа и потпуније задовољавају културне потребе грађана Крагујевца на подручју уметничке музике.  Центар промовише пре свега уметничку музику, али  су такође и други жанрови  попут симфо - рока, џеза, етно музике заступљени  на  репертоару ансамбала који наступају у организацији Музичког центра. Програм је намењен љубитељима и познаваоцима музике као и професионалним музичарима.

     У оквиру Уметничког сектора Музичког центра делују посебни организациони делови и то:

          - Крагујевачки симфонијски оркестар

          - Градски камерни хор Лицеум

          - Градски камерни оркестар Шлезингер

          - Градски омладински хор

          - Градски дечји хор

Музички центар је од 2011. године преузео организацију Међународног фестивала камерних хорова и вокалних ансамбала који се одржава бијенално.